Parmak İzi Sistemleri Blog

Anasayfa

Kayıt Aşaması:

Parmak İzi Sistemi karekteristik biyometrik özelliği içeren bir veritabanına dayanır.Veritabanı ya merkezidir ya da manyetik ve akıllı kartlar üzerine işlenerek dağitılmıştır. Kayıt aşamasında biyometrik karekteristik veritabanına eklenir.
Parmak İzi Okuyucu tarafından taranarak kişinin biyometrik unsurunun kompakt ama belirgin dijital temsili oluşturulur. Buna ŞABLON denir.Şablon veritabanına kaydedilir.
Tanıma Aşaması
Bu aşamada sistem erişim noktasındaki kişiyi belirler.Taranan biyometrik özellik ile şablon karşılaştırılır.Tarama sonucuyla, optimize edilmiş dijital temsilin eşleşme sonucuna göre kişi ya kabul edilir ya da reddedilir.Sistemin genel performansını depolama, hız, ve eşleştirmede doğruluk payı oluşturur.Şablonun boyutu biyometrik sistemin seçiminde belirleyicidir. Parmak izi bu nedenle ağırlıklı tercih edilen biyometrik uygulamadır. Ayrıca mevcut şablona göre cihazın veriyi tarama zamanı da belirleyici unsurlardandır. Şablonun boyutu büyük olursa tarama ve eşleştirme süresi doğru orantılı olarak uzayacaktır.

PARMAK İZİ BİOMETRİSİ NEDİR?


PARMAK İZİ ile ilgili yapılan araştırmalar,iki insanın parmak izinin aynı olma ihtimalini ikiz olsalar bile, bir milyarda bir olduğunu göstermiştir. Parmak izi, bir kişinin kimliğini belirlemekte çok etkili bir yöntemdir. Ancak insanların % 7' sinin parmak izi yara,tahriş gibi sebeplerden kullanılamaz durumdadır. Yine de bu olumsuzluk, parmak izi tanıma'nın en popüler biyometrik yöntem olmasını engellememiştir.
Parmaklarda bulunan çizgiler her insanda farklı özellikler gösterirler. Bu çizgiler, kapalı eğri, açık eğri ya da sarmal şeklinde olabilir. Bu çizgilerin başladıkları, bittikleri ve kesiştikleri noktalar minutia adı verilen referans noktalarıdır.Elde edilen bu noktalar bir X-Y eksenine yerleştirilerek parmağın ayırt edici özelliği belirlenmiş olur. İki örnek karşılaştırılırken bu noktaların aynı koordinatlarda bulunup bulunmadığına bakılır. Eğer sınır değerinden fazla sayıda referans noktası aynı koordinatlarda çıkarsa bu örnekler aynı kişiye aittir denir.
Parmak izleri ayırt edici bir özellik olarak; kesik ve çürükler dışında bir insanın ömrü boyunca değişmeden kalırlar. Bir parmak izi tipik vir mürekkepsiz tarayıcı kullanılarak edinilir. Bir kaç tür tarama teknolojisi mevcuttur. Bir parmak izi, bir tarayıcı ile bir optik sensör kullanılarak elde edilir. Tipik bir tarayıcı inç başına 256 piksel 500 nokta olarak parmak izini dijital görüntüye çevirir. Parmak izi ve dijital görüntü sonuçları açısından bir çok benzersiz özellik içerir.