Otopark Sistemleri

Anasayfa

Kimsenin Çözemediği Projeniz mi Var? Bizi Arayın !

Otopark Bariyerleri, Otopark Bilet Makinası, Loop Dedektörler, Plaka Tanıma Kamerası, Otopark Yazılımı Sistem Bilgisayarlarının entegre edilerek kurulduğu otopark sistemlerinde gelişmiş çözümler sunuyoruz.
Firmamız bünyesinde geliştirilmiş olan ve yeni teknolojilere sürekli uyumluluk anlayışı içinde güncellenen (OSYO) Otopark Sistemleri Yönetim Otomasyonu yazılımının en son sürümü (v7.5) teklif edilmektedir. Söz konusu uygulama için firmamız bünyesinde geliştirilmiş olan 3 farklı sistem mimarisi bulunmaktadır. Bu mimariler sistemin uygulanacağı lokasyona, işlevsellik, güvenlik, hız vb. unsurlar dikkate alınarak değişiklik gösterebilmektedir.

 

II-OTOPARK SİSTEMLERİ ÇÖZÜM PAKETLERİMİZİN ORTAK ÖZELLİKLER:

Otopark Sistemleri Yazılımı Firmamız bünyesinde geliştirilmiş olan bütün sistemler değişik özelliklerdeki otopark işletmeleri için tasarlanmış ve tümüyle paket teslimi olan çözümlerdir. Paket çözümler
bünyesinde seçilen ürüne göre değişiklik arzeden; firmamız tarafından geliştirilmiş olan elektronik mikro işlemci kontrollü bariyer kontrol kartı, elektronik bilgi panelleri, barkod yazıcılar, lazer barkod okuyucular vb. sistem için gerekli bütün donanımlar ile çeşitli modüller ve opsiyonel olan ürünleri içermektedir.
Bütün otopark sistemlerimizde; sistemlerin işlevselliği, bütünlüğü, sürekliliği, sürüm değişikliklerinde veri kaybı olmaması ve kolay adaptasyon sebebiyle veritabanı olarak MS SQL Server MSDE kullanılmaktadır. Bu sayede istenildiğinde, firmamıza bağlı kalınmaksızın ilave sorgulama ve
raporlama programları, araçları vb. kullanılarak sistemdeki bilgiler istenildiği şekilde kullanılabilmektedir.
Bütün sürümlerin mimarisi tamamiyle esnek bir platform üzerinde tasarlanmış olduğundan dolayı ileride olabilecek modül yükseltmeleri, özel kullanıcı istekleri, ilave raporlar, versiyon yükseltmeleri vb. durumlarda mevcut çalışır programda bulunan tüm veriler yine aynı şekilde korunmaktadır. Bu gibi değişiklikler ve/veya yükseltmeler için programı önceden satın almış olan kullanıcılar için sadece istenen özellik ve/veya yükseltmeler için fiyat farkı alınmaktadır.
Sürümlerin hepsi tamamiyle gerçek kullanıcı istekleri doğrultusunda tasarlanmış ve bu çalışma profesyonel bir kadro ile devam ettirilerek sürekli geliştirilmekte ve kullanıma sunulmaktadır. Sistemlerde otoparka giriş/çıkış işlemleri kayıt girişi yapılmadan imkansız hale getirilmiştir. Sistem üzerinde mevcut olan bariyer kontrol kartı; program haricinde gelebilecek olan diğer sinyallerden etkilenmeyecek şekilde mikroişlemci kullanılarak tasarlanmış ve sadece programın
gönderdiği 64 byte uzunluğundaki heksadesimal bir kod ile çalışmakta ve bariyeri kontrol etmektedir.
Program kullanıcı ara yüz formları tamamen GUI ( Graphic User Interface ) tabanlı tasarlanmış olup; gerektiğinde program ara yüzleri minimize edilerek diğer programlar kullanılabilir. Program içerisinde girilen her bir kayıt kendisiyle ilgili veritabanı tablosunda tutulmakta, böylece farklı bilgilerin tek bir veritabanında tutularak programın çalışmasında
olabilecek yavaşlamalar ve sistem kaynak kullanımı sorunları olmaması dikkate alınmıştır. Programın istemci/sunucu mimarisinde tasarlanmış olması sebebiyle; sisteme istenildiği kadar giriş ve/veya çıkış bilgisayarı eklenebilmektedir. Bu sayede bir otopark içerisinde birbirinden bağımsız çalışacak şekilde ilave otopark giriş veya çıkış ünitesi kurulabilmektedir. Programın tüm ara yüzleri Türkçe olarak tasarlanmıştır. Program bünyesindeki tüm kullanıcı ara yüzlerindeki ilgili bilgi giriş alanları ve botunlar için gerekli kısa açıklamalar yapılmış ve program bünyesinde sık kullanılan formlar ve bilgi giriş alanları için kısa yollar tanımlanmıştır. 

OTOPARK SİSTEMİ PROGRAM VE YAZILIM ÖZELLİKLERİ


Programın bütün sürümlerinde bulunan modüller aşağıdaki gibidir.
- Otopark yazılımında Her bir kullanıcının program içerisindeki menüler ve alt menülere erişim yetkilerini belirleyen UBSM ( User-Based Security Module ) modülü
- Otopark Sistemi bünyesinde otoparkla ilgili kapasite bilgisine bağlı olarak çalışan kapasite kontrol modülü ile otoparktaki mevcut araç sayısı ve boş kapasite hakkında anlık bilgi alınabilmektedir. Ayrıca bu modül aracılığı ile maksimum otopark kapasitesine ulaşıldığında sistem içeri araç girişi yapılmasına izin vermemektedir (ilgili işlemlere aitopsiyonel ürünlerin satın alınması gereklidir) .
- Otopark içerisinde bir aracın belirli bir süreden az kalması durumunda (transit geçiş, müşteri alma, müşteri bırakma vb.) ücret alınmamasını sağlamak amacıyla dk bazında ayarlanabilen ücretsiz süre modülü. ( Varsayılan değer : 0 dk )
- Sisteme abone kaydı yapılmasını sağlayan abone modülü. Bir abonenin abonelik süresinin sona ermesi durumunda ücretli giriş uygulamaktadır.
- Otopark Programı sistem yöneticisi tarafından alınabilecek olan çok çeşitli ve kapsamlı olan (Günlük, gün sonu, haftalık, aylık, geriye dönük, abone hareketleri, ücretli hareketleri, plaka raporu, vardiya raporu, otoparktaki mevcut araçlar raporu vb. ) raporlama yetenekleri. (Raporlama özellikleri sürümlere göre farklılık göstermektedir.)
- Programın ilk kurulması sırasında oluşturulacak olan key aracılığı ile programın kopya kullanımına izin vermeyen SM-Plus5 güvenlik modülü. Bu key ile aynı sisteme defalarca kurulum yapılabilmektedir. Bu sayede kullanıcının hem parametre bağımlılığı ortadan kaldırılmış olmakta, hem de bireysel olarak rahatlıkla hareket edebilmesi amaçlanmıştır.
- OTOPARK SİSTEMLERİ ücretlendirme bilgisini tutan ücret modülü. Bu modül ile sistem yöneticisi istenildiğinde otopark fiyat tarifesini değiştirebilecektir.
- Sistemin kendi yedeğini otomatik olarak almasını sağlayan yedekleme modülü.
- Bütün sürümler için, sürümler kullanıldıkları sürece teknik destek verilmektedir. Bir üst pakete geçiş hiçbir zaman zorunlu değildir. Bütün sistemlere entegre olarak çalışabilen ancak ana tekliflerde yer almayan diğer opsiyonel ürünler bilgi amacıyla OPSİYONEL ÜRÜN TEKLİFLERİ bölümünde sunulmuştur.

 

PLAKA BİLETLİ OTOPARK SİSTEMİ


OSYO v7.5 PB (PB: Plaka Biletli):
Önerilen Bu sürüm güncel en son ve en üst versiyon olup, kullanıcı arayüzleri daha
belirgin, giriş/çıkış işlemleri daha basit, güvenlik daha üst seviyede olacak şekilde
geliştirilmiştir.
Sistem bünyesinde bütün operatörler için kullanıcı adı ve şifresi belirlenerek, yapılan bütün işlemler kayıt altına alınmaktadır. Otoparkın ana unsurunu oluşturan giriş işlemlerinde, giriştekioperatörün aracın plakasını sisteme giriş yapması esası korunmaktadır. Bu sürümde sistem mimarisinde temel esas araç PLAKA’ları olarak kabul edilmiştir.
Girişte otoparka gelen araçların plakalarını yazan bir personel bulunması gerekmektedir. Ancak bu yöntem; biletin kaybedilmesi, otopark güncel kapasite bilgisinin takip edilmesi, ileri de olabilecek anlaşmazlıkları analiz etmek gibi durumlarda yaşanacak olumsuzlukları da bertaraf
etmenin en güvenilir ve sağlam yoludur. Otoparka Giriş yapmak üzere olan aracın plakası sisteme
girildikten sonra; aracın giriş terminaline yaklaşması ve öngörülen alanda durması sağlandıktan
sonra kayıt işlemleri başlatılmaktadır. Girişte görevli personelin ENTER tuşuna basmasıyla
birlikte;
- Araç plakasının + giriş tarihinin + giriş saatinin kodlandığı bir barkodlu otopark sistemi bileti
oluşturulmakta ve bu bilet araç sürücülerinin girişte yanaştıkları platform
üzerindeki barkod yazıcıdan sürücü tarafından alınması sağlanmaktadır.
- Otopark Bariyer kontrol kartına komut gönderilerek bariyerin açılması sağlanmaktadır.
Bu sistemde girişte bulunan görevli personelin giriş makbuzunu araç sürücüsüne vermek
gibi bir işlemle uğraşmayacağı için aradaki zaman kaybı da kazanılmış olacaktır. Görevli
personelin tek yapması gereken işlem giriş yapmak isteyen aracın plakasını ekrandaki ilgili alana
yazmak olacaktır.
Bu sürümde girişte abonelerin kullanımı için lazer okuyucu kullanılmamaktadır. Bütün
plaka girişleri görevli personel tarafından yapılacağından dolayı ( araçların abone olup
olmadıklarını personel bilemeyeceği için), abone kartını sadece çıkışta kullanacaktır. Bir
abonenin kartlı çıkış yapabilmesi için, aracının plakasının sisteme girişte kaydedilmiş olması
şartı bulunmaktadır. Bu sayede, abonelerle ilgili olabilecek kaçaklar da önlenmiş olmaktadır.
Çünkü sistemin temelini PLAKA bilgisi oluşturmakta ve bir plakanın 2 arabada olması ihtimali
%0 dır. Abone kartını başka şahıslara veren abonelerde sistemi kullanamayacaktır.
Girişe gelen araç abone ise; sistem giriş kaydını yapacak ve ekranda ABONE bilgisi
yazacaktır. Aboneler için barkodlu giriş bileti vermeyecektir. Bu sistemde aracın giriş yaptığı
tarih+saat+dk+sn ve Ticket ID’si gibi parametreler sistem tarafından yine sistem bünyesinde
kullanılmak üzere kaydedilecektir. Bütün sistemdeki kayıtlar PLAKA merkezli olarak
tutulmaktadır.
Çıkış işlemlerinde ise, çıkış yapmak isteyen araca girişte verilmiş olan Barkodlu biletin
Lazer optik okuyucudan okutulması ile çıkış işlemleri otomatik olarak başlatılmış olmaktadır.
Araç sürücüsü girişte almış olduğu biletini kendisi çıkışta bulunan lazer optik okuyucuya
okutturabileceği gibi, biletini görevli personele vererek de okutma işlemi
gerçekleştirilebilmektedir. Çıkış işlemleri için biletin veya abone kartının okuyucuya okutulması
yeterli olacaktır. Bu sayede çıkış işlemleri daha seri ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecektir.
Bilet veya abone kartı laser okuyucuya okutturulduktan sonra; ücretli çıkış ise, ücret bilgisi
ekranda otomatik belirecek ve tahsilat işleminin yapıldığı onayından sonra bariyer açılacaktır.
Abone ise ( ki bu sistemde abonelerin kartlarını kendilerinin okutması işlem sürecini hızlandıran
önemli bir faktördür), bariyer otomatik açılacak ve görevli ekranında ABONE + PLAKA bilgisini görecektir. 
Bu sistemdeki temel esas, PLAKA olduğu için, araç sürücüsü biletini
kaybetmiş olsa bile sisteme plakasını yazarak ta çıkış işlemi yapılabilmektedir.
Resmi araç, ücretsiz araç, görevli araç, öğretim görevlisi gibi girişte bilet alan ancak
idarenin uygun görerek ücretsiz çıkış yapmasına izin verilen araçların kayıtları sistemde PLAKA
bilgisi olarak tutulacağı için kayıt düzenlemelerinde bulmak ve işlem yapmak daha kolay
olacaktır. Bu tür çıkışların bilgileri mutlaka not edilerek, sistem bünyesinde yer alan ücret
düzeltme modülü kullanılarak düzeltilmelidir. Aksi takdirde gerçek nakit kasa ve sistem raporu
tutarsızlık gösterecektir.
Bu sürümün raporlama modülünde de, tarih aralığına göre plaka takibi yapılabilmekte,
abonelerin süre uzatımları gruplar bazında olabileceği gibi tek tek olarak ta yapılabilmekte,
abonelere verilen kopyalanamaz plastik kartların abonelik bitim tarihinde otomatik olarak sistem
tarafından iptali temin edilmekte, abone kartlarının artırılması istenildiğinde kartlar sisteme
kolaylıkla tanıtılabilmekte, abone kartı okutulduğunda operatörün ekranında plakası da yazacağı
için abonelerin takibi de kolaylıkla yapılabilmekte gibi bir çok kolaylık ve güvenlik unsurları da
eklenmiştir.


OTOPARK SİSTEMİNDEKİ OPSİYONEL ÜRÜNLER


Otopark Sistemleri Yönetim Otomasyonu yazılımının bütün sürümleri için geçerli olan
opsiyonel ürünler, isteğe bağlı olarak sisteme montaj ve ilk kurulum sırasında olabileceği gibi,
sistemin kullanıldığı süre içinde daha sonra da olabilir. Bütün opsiyonel ürünler için kullanılan
arayüzler ve bağlantı ekipmanları ISO Standartlarında tasarlandığı için sürüm/versiyon
değişikliklerinde herhangi bir ilave donanıma ihtiyaç duymadan çalışabilmektedir.
Opsiyonel ürün tekliflerinden bazıları için tahmini fiyat aralıkları verilmiştir. Sistemin
çalışabilmesi için gerekli olan alt yapının incelenmesi ve tam fizibilite çalışmaları yapıldıktan
sonra net fiyat verilebilmektedir.
1-OTO PANEL: Girişe yerleştirilen ve yüksek aydınlatmalı LED’lerle tasarlanmış, giriş yapmakta olan araçlara GEÇ/DUR
ve/veya BOŞ/DOLU komutları veren ve sistemle entegre çalışan tümleşik Dot Matriks panel
2-ÜCRET PANEL:Çıkışa yerleştirilen ve ÇIKIŞ yapmakta olan araç sürücüsüne ÜCRET bilgisini gösteren, yüksek
aydınlatmalı LED’lerle tasarlanmış Dot Matriks bilgi paneli
3-Sistem Yönetim Yazılımı: Otopark Programına uzaktan müdahale/kontrol etmek, muhasebe kayıtlarını
görmek/raporlamak, abone kayıtlarını uzaktan girmek, düzenleme yapmak için kullanılan yazılım